m12q

stellar mass = 1.2e11 solar
halo mass = 1.6e12 solar
resolution = 56000 solar

© Philip Hopkins 2015